2010/07/06

Chicken A La King

 lee款XX話百吃不厭嘅Chicken A La King
的確係我嘅強項
不過做法比較繁複
需時較長
橫豎我lee幾日做宅女
大把時間
做就做吧
recipe稍後post


冬瓜祛濕湯
消下暑呢

沒有留言:

發佈留言

如想收到留言通知,請按"通知我"