2012/08/25

Rosina Wachtmeister

 作為一個貓貓粉絲
相信除左養貓貓外
對一切有關貓貓嘅事&物都有一定嘅興趣

坊間實在有太多貓貓嘅物品
生活雜貨
家居擺設
收藏精品
包羅萬有
數之不盡
排頭位當然係Hello Kitty
其次嘅系列都有好多
其中一系列
Rosina Wachtmeister
相信大家都唔陌生

Rosina Wachmeister是一位奧地利嘅藝術家
當然亦是一位cat lover
佢嘅作品除左cat figurines外
還有玻璃& coffee cups等
色彩繽紛嘅設計
真係好吸引

我擁有嘅產品唔算太多
因為大部份都係擺設
又會打爛
所以要搵個好d位置存放
才不致於比11R碰到

近日去左仙女屋企
佢係Rosina粉絲
見到一對espresso cups
超級令令

尤記得我好似未見過
仙女話原來好少貨
每次番貨好快就sold out
唔怪得之我冇見過

上星期去SOGO
再去望下
好好彩比我見到

還順手買埋爉燭杯


 我比較喜歡群體貓造型
 望落去sweet d


 畫功真係好精美


 超愛這對咖啡杯
 saucer都一樣色彩繽紛


Rainbow見媽咪開壇作法
就埋黎話幫手做貓模


Remy仲唔客氣她她豬又做攝石貓11R真係好八掛豬架

沒有留言:

發佈留言

如想收到留言通知,請按"通知我"